torsdag 2. januar 2014drikker melk, går i regn, skriver eksamen, sover i skje.

2014 du kommer til å bli bra, har troen.